Portfolio

Ako želite da razgovarate sa nama o projektu, kontaktirajte nas.

INFORMACIJE O PROJEKTU

ARS STUDIO Lamela 5 sa ukupno 55 stanova i 8 poslovnih prostora je nastavak stambenog kompleksa od 350 i više stanova. Stambeni kompleks je smeješten u naselju Derviši, Banja Luka.


Klijent

Ars Studio d.o.o. / Banja Luka


Kategorija

Stambeno poslovni objekat - Lamela 5


LOKACIJA

Banja Luka


POVRŠINA

3.500 m2


GODINA ZAVRŠETKA RADOVA

2019.