O nama

Ako želite da pričate sa nama o vašem projektu, ili želite da nas pitate nešto, bilo bi nam drago da nas kontaktirate.

Ko smo mi?

Preduzeće za elektro montažne radove "ELMORAD" d.o.o. je osnovano 2006 god. Sjedište preduzeća je u Banja Luci, BiH, ul. Ivana Franje Jukića br. 11. Već 15 godina se uspješno bavimo elektro-montažnim radovima u stambenim, stambeno-poslovnim, privrednim i komunalnim objektima...Čime se mi bavimo

 

Izvođenjem elektromontažnih radova, jake i slabe struje, pri izgradnji objekata svih građevinskih struktura i namjena. Isto obavljamo uspješno već više od 10 godina i to uz prisutnost velikog iskustva; pri izgradnji stambenih, stambeno poslovnih, privrednih i komunalnih objekata. Naše djelovanje u elektro-instalacijama jake struje se svodi, od izgradnje trafo stanica, napajanja objekata, kontrole potrošnje el. energije, pa sve do montiranja opreme instalacionog pribora, izrade komunalnih infrastruktura, rasvjete, semaforizacije raskrsnica kao i potpune kontrole i upravljanja javnim parkinzima i garažama.

Instalacije slabe struje su jedne od veoma bitnih, a u današnje vrijeme nezobilaznih vrsta el. instalacija. Iste radimo i definišemo kroz instalacije telefonsko računarske mreže, instalaciju sistema zaštite, vatro dojave, video nadzora, CO dojave, alarme, kontrole pristupa, automatizaciju parkirališta, kao i informativne sisteme poput sistema tačnog vremena, prisutnosti nivoa zagađena u vazduhu itd. Navedene sisteme instaliramo veoma uspješno uz maksimalnu angažovanost nas samih, ali i angažovanost većeg broja kooperanata, odnosno dobavljača sa kojima sarađujemo. Pored izvođenja elektro montažnih radova, jedna od djelatnosti Elmorada je i projektovanje el. instalacija jake i slabe struje. Istim se bavimo u vidu izrade projekata izvedenog stanja, ali za objekte za koje smo radili same el.instalacije. Elektro projektovanja pri izradi investiciono tehničke dokumentacije nisu primarna, te isto obavljamo samo po preporuci. S obzirom na obavljanje gore navedenih djelatnosti, Elmorad d.o.o. posjeduje i sledeće licence, izdate od Vlade Republike Srpske / MINISTARSTVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

  • Licencu za izvođenje elektro montažnih radova PL 0912/2014 od 04.03.2014 god. izdatu od MINISTARSTVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU Vlade Republike Srpske.
  • Licencu za izradu tehničke dokumentacije br. 4377/2011 od 01.03.2011 god. Izdatu od strane MINISTARSTVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU Vlade Republike Srpske,
  • Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti građenja, sadržanih u šifri djelatnosti br.43.21-elektro instalacioni radovi br. UP I 22 000454/16 od 09.03.2016 god izdato od strane Vlade Brčko distrikta BiH.

 
U trendu globalnog kretanja ka uštedi energije i energetskoj efikasnosti, Elmorad d.o.o. je zajedno sa svojim poslovnim partnerom iz Slovenije počeo da instalira novi sistem grijanja na električnu energiju. Ovaj sistem obezbjeđuje veliku uštedu energije, a pri eksploataciji je potpuno ekološki čist. Naime, I-ECO grijanje je zasnovano na pretvaranju mrežnog naizmjeničnog napona od 230 V na niži napon i to od 3V do 48V. Samo napajanje transformatora se izvodi instalacionim provodnicima površine presjeka 2,5 mm², što omogućuje korišćenje iskabliranog dijela u već izgrađenim objektima (instalacija zidne utičnice). Samim tim, ne zahtijevaju se dodatna kabliranja, kao i povećanja presjeka kabla. Po transformaciji napona, vrši se napajanje grijaćeg tijela - AL/PE trake koja zagrijava površinu u kojoj je položena: pod, zid, plafon, vanjski pločnik, itd. S obzirom da je suština grijanja veličina grijaćeg tijela, o učinkovitosti ovog način grijanja ne trebamo ni govoriti. U prosjeku se pokrije do 80 % površine prostora koji se grije, što nam omogućava snižavanje same temperature grijaćeg tijela. Uštede pri eksploataciji ovakve vrste grijanja se kreću i do 45 %, u odnosu na konvencionalne načine grijanja: kotolovi na fosilna goriva, kotlovi na el.energiju, toplotne pumpe, pelet itd... Uz uštede, gdje ukupna potrošnja el.energije na bazi jedne godine ne prelazi 30 kW/m² prostora koji se grije, obezbjeđujemo kompletnu slobodu u prostoru. Nema radijatora ni drugih grijaćih tijela, čime dobijamo i do 3 m² uštede u samom prostoru. Naša rješenja sa sobnim termostatima, mobilnim upravljanjem, mogućnošću integrisanja u sistem ‘’pametnih’’ kuća, daje jednu novu dimenziju grijanja i kvalitet života.

Preduzeće ”ELMORAD ” zapošljava 20 radnika u stalnom radnom odnosu. Kvalifikacionu strukturu sačinjavaju diplomirani elektro inženjeri, elektroinstalateri, elektro-tehničari kao i jedan ekonomista.
Elmorad d.o.o. Banja Luka

 


ELEKTRO INSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE
Projektovanje ELEKTRO INSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE
Izrada ElektriČnih instalacija grijanja
Električna Mjerenja