I-ECO

Ugrijte se na štedljivih 12 volti.

U trendu globalnog kretanja ka uštedi energije i energetskoj efikasnosti, Elmorad d.o.o. je zajedno sa svojim poslovnim partnerom iz Slovenije počeo da instalira novi sistem grijanja na električnu energiju. Ovaj sistem obezbjeđuje veliku uštedu energije, a pri eksploataciji je potpuno ekološki čist. Naime, I-ECO grijanje je zasnovano na pretvaranju mrežnog naizmjeničnog napona od 230 V na niži napon i to od 3V do 48V. Mrežni napon se snižava uz pomoć transformatora različitih snaga i to od 500 W do 3300 W. Transformatori se montiraju u metalna kućišta dimenzija 350mm x 380mm x 10mm. Kućišta se mogu montirati nadžbukno ili podžbukno i to na mjestima gdje to raspored u enterijeru dozvoljava. Samo napajanje transformatora se izvodi instalacionim provodnicima površine presjeka 2,5 mm², što omogućuje korišćenje iskabliranog dijela u već izgrađenim objektima (instalacija zidne utičnice). Preporučuje se upotreba zaštite transformatora automatskim osiguračem nazivne oznake 16A C ili D karakteristike.

Po transformaciji napona vrši se napajanje grijaćeg tijela - AL/PE trake koja zagrijava površinu u kojoj je položena: pod, zid, plafon, vanjski pločnik, itd. AL/PE trake su različitih dimenzija i to: 6cm, 8cm, 10cm, 12cm, 17cm do 25cm. Samu širinu trake kao i snagu transformatora projektovaćemo u skladu sa zahtjevima i specifičnim karakteristikama prostora koji se grije. S obzirom da je suština grijanja veličina grijaćeg tijela, o učinkovitosti ovog način grijanja ne trebamo ni govoriti. U prosjeku se pokrije do 80 % površine prostora koji se grije, što nam omogućava snižavanje same temperature grijaćeg tijela. Znači, čitav sistem radi u niskotemperaturnom režimu od 24-29°C. To je raspon temperature koji ne utiče neagativno kako na živa bića tako i na različite vrste podloga (drveni podovi, laminati, pvc podovi, keramika, guma, kamen…). Položene trake su veoma prilagodljive. Mogu se bušiti, savijati, uvrtati, ali se ne smiju presijecati. U slučaju presijecanja trake, veoma lako se može prespojiti uz prethodno lociranje mjesta prekida.

Uštede pri eksploataciji ovakve vrste grijanja se kreću i do 45 %, u odnosu na konvencionalne načine grijanja: kotolovi na fosilna goriva, kotlovi na el.energiju, toplotne pumpe, pelet itd... Uporedne analize su pokazale više nego dobre rezultate. Prosto se ne može upoređivati sistem grijanja gdje trošite energiju zagrijavanjem vode, koji ima velike gubitke kako u samom prenosu, dimnim gasovima tako i na samim kotlovima. Površina radijatora je zanemarljivo mala u odnosu na površinu grijaćeg tijela sačinjenog od grijaćih traka. Sama regulacija temperature se vrši otvaranjem i zatvaranjem prozora, gdje se opet nepotrebno rasipa energija. Osnovna karakterisitka podnog grijanja je da za 2°C nižu zadatu temperaturu u prostoru koji se grije daje isti efekat kao radijatorsko grijanje kad je zadata 2°C viša temperatura.

Naša rješenja sa sobnim termostatima, mobilnim upravljanjem, mogućnošću integrisanja u sistem ‘’pametnih’’ kuća, daju jednu novu dimenziju grijanja i kvalitet života. Uz uštede, gdje ukupna potrošnja el.energije na bazi jedne godine ne prelazi 30 kW/m² prostora koji se grije, obezbjeđujemo kompletnu slobodu u prostoru. Nema radijatora ni drugih grijaćih tijela, čime dobijamo i do 3 m² uštede u samom prostoru.

I na kraju, ali veoma bitno I-ECO sistem grijanja je sertifikovan i zadovoljava sve najnovije standarde kvaliteta. Proizvod je sertifikovan od strane SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje Ljubljana!!!

Kompletan sistem je Made in EU!
Sve navedeno je dovoljno da probate, a mi ćemo garantovati da ste ispravno postupili.

Elmorad...

PORTFOLIO

Unicredit Banka
SPO Trebinje
Privatna kuća - Banja Luka
Hram Sv. Vladimira Vladimirovac
Kafe bar Poeta Trebinje
Privatna kuća - Ključ
Privatni stan - Banja Luka
Uni Credit BL - Poslovnica Mrkonjić Grad
Uni Credit BL - Poslovnica Novi Grad

Želite ekonomično, praktično i luksuzno grijanje? Kontaktirajte I-ECO podno grijanje Elmorad.