Vijesti

Novosti iz kompanije Elmorad.

NOVO

SPO Vranica / Banja Luka, centar

Objekat:SPO Vranica / Banja Luka, centar
Zajedno sa našim višegodisnjim partnerom učestvojemo u izgradnji SPO objekta Vranica. Predmetni objekat se nalazi u samom centru Banja Luke i kao takav pruža novi vid kulture življenja. Djelevanje elmorada je sadržano u elektro energetskim instalacijama kao i na instalacijama: video nadzora, vatrodojave, CO dojave, računarsko telefonske mreže, TV instalacije itd.

NOVO

Rekonstrukcija bivše kasarne Zalužani u Banja Luci za potrebe MUP-a RS BiH

Objekat:bivša kasarna Zalužani u Banja Luci, RS, BiH
Kao članovi zajedničkog preduzetništa sa AM Medjugorje Banja Luka, učestvujemo na potpunoj rekonstrukciji bivše kasarne Zalužani u Banja Luci. Djelovanje Elmorada je zasnovano na rekonstrukciji kompletnih elektro energetskih instalacija uz instalaciju novih sistema: led rasvjete, računarske mreže, vatrodojave, video nadzora kao i gromobranskih instalacija.

NOVO

Stambeno poslovni objekat ARS Studio L5

Objekat: Stambeno poslovni objekat ARS Studio L5
Počela prva faza gradnje objekta ARS STUDIO Lamela 4 u Banja Luci. Pratimo postavljanjem instalacije gromobranskog uzemljenja FeZn trakom i postavljamo PVC rebrasta creva. Objekat je stambeno poslovnog tipa sa 7 poslovnih prostora i 55 stanova.

NOVO

Crkva Sv.Jovana Vladimira u Vladimirovcu

Objekat: Crkva Sv.Jovana Vladimira u Vladimirovcu.
Izvođenje elektro instalacija Hrama Sv.Jovana Vladimira sa dekorativnim i vanjskim osvjetljenjem kao i instalacijom el. grijanja.

NOVO

Opšta bolnica u Brčkom

Objekat: Zdravstveni objekat Opšta Bolnica Brčko.
Završena i tehnički primljena Opšta bolnica u Brčkom. Rekonstrukcija odjeljenja Intezivne njege i Operacionog Bloka.

NOVO

Stambeno poslovni objekat Zasad Trebinje

Objekat: Stambeno poslovni objekat ZASAD Trebinje.
Evo nas opet u Trebinju.
Počela prva faza gradnje objekta  ZASAD u Trebinju. Ispraćeno postavljanjem instalacije gromobranskog uzemljenja kao i postavljanjem PVC crijeva budućih kablovskih prolaza.

ARS Studio Lamela 4 i 5

Objekat: ARS Studio, Lamela 4
Počela gradnja lamele 4 objekta Ars studio Banja Luka, u ul. Branka Popovića bb u naselju *Lazarevo*. Završena prva ploča iznad budućih poslovnih prostora, te polako krećemo sa zidovima i evidentno rastemo.
Objekat: ARS Studio Lamela 5.
Urađena prva ploča sa izolacijom. Ispraćena postavljanjem instalacije gromobranskog uzemljenja kao i postavljanjem PVC crijeva budućih kablovskih prolaza.

Tehnički pregled Autoprevoz Banja Luka

Urađena rasvjeta objekta kao i potrebno upravljanje valjcima teh. pregleda. Očekuje nas ubrzo i radionica.


...

TC SPK AGROKOP Trebinje

Objekat se nalazi u kompleksu SPK Agrokop u Trebinju. Isti je poslovne namjene, sa ukupnom površinom od 1.300 m 2 raspoređenih na dvije identične etaže. Objekat je opremljen najsavremenijim IT sistemima, video nadzorom, kablovsko računarskom mrežom sa server salom. Uloga Elmorada se zasnivala na gips kartonskim radovima, radovima na AMFu kao i radovima jake i slabe struje.