Portfolio

Ako želite da razgovarate sa nama o projektu, kontaktirajte nas.

INFORMACIJE O PROJEKTU

Stambeno poslovni objekat Arswil


Klijent

Ars Studio d.o.o. / Banja luka


Kategorija

Stambeno-poslovni objekat


LOKACIJA

Banja Luka


POVRŠINA

3,600 m2


GODINA ZAVRŠETKA RADOVA

2014