Portfolio

Ako želite da razgovarate sa nama o projektu, kontaktirajte nas.

INFORMACIJE O PROJEKTU

Objekat se nalazi u poslovnoj zoni preduzeća AUTOPREVOZ AD Banja Luka. Uloga Elmorada pri izgradnji navedenog objekta se zasnivala na izvođenju instalacija jake struje, odnosno rasvjete sa upravljanjem valjcima tehničkog pregleda i auto perionice.


Klijent

Autoprevoz AD , B.Luka


Kategorija

Saobraćajna infrastruktura


LOKACIJA

Banja Luka


POVRŠINA

250 m2


GODINA ZAVRŠETKA RADOVA

2015