Portfolio

Ako želite da razgovarate sa nama o projektu, kontaktirajte nas.

INFORMACIJE O PROJEKTU

Nov objekat sa novim investitorima i naravno sami centar grada Banja Luke. Objekat je stambeno poslovnog tipa sa cca 90 stanova i 3 poslovna prostora te pripadajućim garažama.


Klijent


Kategorija

Stambeno poslovni objekat


LOKACIJA

Banja Luka


POVRŠINA


GODINA ZAVRŠETKA RADOVA