Portfolio

Ako želite da razgovarate sa nama o projektu, kontaktirajte nas.

INFORMACIJE O PROJEKTU

Objekat se nalazi na obalama rijeke Trebišnjice i bazena u Trebinju. Isti je stambeno poslovne namjene, sastavljen od vise etaža. Objekat je opremljen najsavremenijim IT sistemima, video nadzorom i kablovsko računarskom mrežom. Uloga Elmorada pri izgradnji navedenog objekta se zasnivala na izvođenju instalacija jake i slabe struje.


Klijent

Fond za obnovu crkava i manastira


Kategorija

Stambeno poslovni objekat


LOKACIJA

Trebinje


POVRŠINA

2.100 m2


GODINA ZAVRŠETKA RADOVA

2008