Portfolio

Ako želite da razgovarate sa nama o projektu, kontaktirajte nas.

INFORMACIJE O PROJEKTU

Objekat je poslovnog tipa te podrazumjeva rekonstrukciju kompleksa kasarne u Zalužanima za potrebe MUP/a RS BiH.


Klijent

Vlada Republike Srpske, MUP RS, Banja Luka


Kategorija

Višenamjenski poslovni objekat


LOKACIJA

Zalužani, Banja Luka, RS, BiH


POVRŠINA

10000m2


GODINA ZAVRŠETKA RADOVA

2019