Portfolio

Ako želite da razgovarate sa nama o projektu, kontaktirajte nas.

INFORMACIJE O PROJEKTU

Kao članovi zajedničkog preduzetništva sa AM Medjugorje Banja Luka, učestvujemo na potpunoj rekonstrukciji bivše kasarne Zalužani u Banja Luci. Delovanje Elmorada je zasnovano na rekonstrukciji kompletnih elektro energetskih instalacija uz instalaciju novih sisteme: led rasvjete, računarske mreže, vatrodojave, video nadzora kao i gromobranskih instalacija.


Klijent

MUP RS, BiH


Kategorija

Institucioni objekat


LOKACIJA

Zalužani, Banja Luka, RS, BiH


POVRŠINA


GODINA ZAVRŠETKA RADOVA

2018