Portfolio

Ako želite da razgovarate sa nama o projektu, kontaktirajte nas.

INFORMACIJE O PROJEKTU

Stambeni objekat po projektu za Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smeštaja. Investitor Vlada RS BiH / Gratod d.o.o. Banjaluka Objekat se sastoji od 25 stambenih jedininica sa pripadajucom infrastrukturom.


Klijent

Vlada RS BiH / Gratod d.o.o. Banjaluka


Kategorija


LOKACIJA

Banja Luka


POVRŠINA


GODINA ZAVRŠETKA RADOVA