Portfolio

Ako želite da razgovarate sa nama o projektu, kontaktirajte nas.

INFORMACIJE O PROJEKTU

Objekat se nalazi u naselju Lauš u Banja luci. Isti je stambeno poslovne namjene, sastavljen od više etaža sa ukupno 70 stambenih jedinica, 3 poslovna prostora kao i garažom sa 12 parking mjesta. Objekat je opremljen najsavremenijim IT sistemima, video nadzorom i kablovsko računarskom mrežom. Uloga Elmorada pri izgradnji navedenog objekta se zasnivala na izvođenju instalacija jake i slabe struje.


Klijent

Seva Petrol d.o.o. / Banja Luka.


Kategorija

Stambeno poslovni objekat


LOKACIJA

Banja Luka


POVRŠINA

4.800 m2


GODINA ZAVRŠETKA RADOVA

2011