Portfolio

Ako želite da razgovarate sa nama o projektu, kontaktirajte nas.

INFORMACIJE O PROJEKTU

Objekat se nalazi na dijelu grada ZASAD u Trebinju. Isti je stambeno poslovne namjene, sastavljen od više etaža. Objekat je opremljen najsavremenijim IT sistemima, video nadzorom i kablovsko računarskom mrežom. Uloga Elmorada pri izgradnji navedenog objekta se zasnivala na izvođenju elektro instalacija jake i slabe struje.


Klijent

AJAT d.o.o. Trebinje


Kategorija

Stambeno poslovni objekat


LOKACIJA

Trebinje


POVRŠINA

2.700 m2


GODINA ZAVRŠETKA RADOVA

2017