Portfolio

Ako želite da razgovarate sa nama o projektu, kontaktirajte nas.

INFORMACIJE O PROJEKTU

Zajedno sa našim višegodisnjim partnerom učestvojemo u izgradnji SPO objekta Vranica. Predmetni objekat se nalazi u samom centru Banja Luke i kao takav pruža novi vid kulture življenja. Djelevanje elmorada je sadržano u elektro energetskim instalacijama kao i na instalacijama: video nadzora, vatrodojave, CO dojave, računarsko telefonske mreže, TV instalacije itd.


Klijent

Vranica d.o.o. / Banja Luka


Kategorija

SPO


LOKACIJA

Banja Luka, Centar


POVRŠINA


GODINA ZAVRŠETKA RADOVA

2018