Portfolio

Ako želite da razgovarate sa nama o projektu, kontaktirajte nas.

INFORMACIJE O PROJEKTU

Objekat se nalazi u kompleksu SPK Agrokop u Trebinju. Isti je poslovne namjene, sastavljen od dvije etaže. Objekat je opremljen najsavremenijim IT sistemima, video nadzorom, kablovsko računarskom mrežom sa server salom kao i kontrolom pristupa. Uloga Elmorada pri izgradnji navedenog objekta se   zasnivala na gips kartonskim radovima, radovima na AMFu, kao i radovima na instalaciji jake i slabe struje.


Klijent

PlantsGlobal INC BiH d.o.o. / Beograd


Kategorija

poslovni objekat


LOKACIJA

Trebinje


POVRŠINA

1.300 m2


GODINA ZAVRŠETKA RADOVA

2015