O nama

Ako želite da pričate sa nama o vašem projektu, ili želite da nas pitate nešto, bilo bi nam drago da nas kontaktirate .

Elektro instalacije jake i slabe struje

Osnovna  djelatnost elmorada je izvođenje elektro montažnih radova jake i slabe struje, pri izgradnji objekata svih građevinskih struktura  i namjena. Isto obavljamo veoma  uspješno već duže od  15 godina. Uz prisutnost velikog iskustva u stambenim, stambeno poslovnim, privrednim i komunalnim objektima. Naše djelovanje u elektro instalacijama jake struje se svodi, od izgradnje trafo stanica, napajanja objekata, kontrole potrošnje el. energije, pa sve do montiranja opreme instalacionog pribora, rasvjete i ostalih elektro elemenata.
Instalacije slabe struje su jedne od veoma bitnih, a u današnje vrijeme nezaobilaznih vrsta instalacija. Iste radimo i definišemo kroz instalacije telefonsko računarske mreže, instalaciju sistema zaštite, vatro dojave, video nadzora, CO dojave, alarma, kontrole pristupa, automatizaciju parkirališta kao i informativne sisteme poput sistema tačnog vremena, prisutnosti nivoa zagadjenja u vazduhu itd. Navedene sisteme instaliramo veoma uspješno,  uz maksimalnu angažovanost nas samih ali i angažovanost većeg broja kooperanata, dobavljača sa kojima sarađujemo.
ELEKTRO INSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE
Projektovanje ELEKTRO INSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE
Izrada Električnih instalacija grijanja
Električna Mjerenja